LOADING...

Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Nasza firma składa się z trzech, ściśle współpracujących ze sobą działów:

Nasi projektanci dopasują system do budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając maksimum bezpieczeństwa.

Posiadamy uprawnienia projektowe oraz certyfikaty CNBOP. Każdy projekt jest zaopiniowany przez rzeczoznawcę ppoż.

Zgrany zespół fachowców z olbrzymim doświadczeniem, o wysokiej kulturze osobistej, który szybko i profesjonalnie zrealizuje każdy projekt.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierownika robotami.

Nasi mobilni profesjonaliści, którzy dopilnują, by żaden z powierzonych im systemów nie pozostał bez przeglądu i kontroli.

Posiadamy świadectwa SEP oraz certyfikaty szkoleń od wiodących producentów.

Z nami jesteś bezpieczny!