LOADING...

KIM JESTEŚMY?

SYNGEA Sp. z o.o. – to dynamicznie rozwijająca się rodzinna, polska firma, specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa, szczególnie w oświetleniu awaryjnym i sygnalizacji pożaru oraz wszelkich systemach ochrony ludzi w budynkach. Działamy kompleksowo. Dla naszych klientów przygotujemy indywidualnie dopasowany projekt, zapewnimy jego realizację, a potem zadbamy o serwis i konserwację. Unikamy projektów łatwych, ponieważ w pracy przede wszystkim szukamy satysfakcji.
Firma w trakcie procedury podziału. Plan podziału do pobrania.

Oświetlenie ewakuacyjne

Budynkowe systemy bezpieczeństwa obejmują nie tylko kontrolę dostępu, telewizję przemysłową czy instalację oddymiania, ale również oświetlenie awaryjne, aktywowane zamiast podstawowego w szczególnych przypadkach. To właśnie wysokiej jakości oprawa ewakuacyjna na terenie całego obiektu gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku szczególnych sytuacji, takich jak awaria zasilania, pożar lub po wysterowaniu przez system BMS.

W SYNGEA zajmujemy się montażem oświetlenia w nowych obiektach, a naszą specjalnością jest zwłaszcza modernizacja oświetlenia w istniejących już obiektach — czy to hotelach, magazynach, czy biurowcach. Jak to robimy? Zapoznajemy się z bieżącymi rozwiązaniami, wykonujemy pomiary oświetlenia, a na podstawie otrzymanych informacji planujemy modyfikacje krok po kroku z uwzględnieniem zarówno wymagań technicznych, jak i oczekiwań samych Klientów.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z SYNGEA?

Naszą firmę wyróżnia przede wszystkim bogate doświadczenie w zakresie realizowania modernizacji oświetlenia w rozmaitych obiektach — od zabytków, przez przemysł aż po reaktory atomowe. Dysponujemy certyfikatem CNBOP dla projektowania, montażu oraz serwisu oświetlenia awaryjnego, który potwierdza nasze kwalifikacje w tym zakresie. Ponadto mamy również pełną autoryzację serwisową renomowanego producenta AWEX, dostarczającego takie elementy jak np. oprawa ewakuacyjna LED, systemy centralnej baterii . Współpraca z naszą firmą to gwarancja kompleksowego podejścia i zaangażowania, ponieważ wspieramy Klientów w całym procesie — od etapu projektu aż po jego realizację oraz ewentualny serwis.

Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, czyli w kilku słowach o usłudze modernizacji

Podejmując się współpracy w obszarze usprawnienia dotychczasowego oświetlenia, zaczynamy od wizji lokalnej oraz weryfikacji dokumentacji. Kolejno tworzymy koncepcje i ustalamy warunki. Po podpisaniu z Klientem umowy, przygotowujemy projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą PPOŻ, a następnie montujemy nowy system oświetlenia (w którego skład wchodzi m.in. oprawa kierunkowa). Po uruchomieniu całej instalacji przeprowadzamy niezbędne testy — pomiar oświetlenia, pomiary okablowania czy też test długości świecenia opraw. Po wykonaniu pomiarów przekazujemy dokumentacje powykonawczą, szkolimy pracowników ze obsługi systemu oraz podpisujemy wspólnie z klientem protokół odbioru.

Jako że nie sposób przygotować ściśle określony cennik usług zachęcamy do kontaktu. Dla każdego z naszych Klientów przygotujemy indywidualną wycenę, niezależnie od tego, czy mowa o modernizacji oświetlenia, czy montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zapraszamy do współpracy!

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Obecnie źródła LED zastąpiły konwencjonalne źródła oświetlenia takie jak żarówki czy świetlówki. Ze względu na bardzo dobre parametry techniczne, cenę oraz dostępność są powszechnie stosowane w budownictwie. Modernizacja oświetlenia starych opraw na nowe oprawy z nowoczesnym źródłem LED to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka oszczędności. Źródła te nadają się do opraw oświetlenia podstawowego, a także awaryjnego. Zapewniają nie tylko niższe koszty rachunków za prąd ale także znacznie niże koszty utrzymania sprawnego działania ponieważ maja znacznie dłuższą żywotność.

Czy oświetlenie awaryjne jest konieczne?

Polska norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia-oświetlenie awaryjne, opisuje wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnegoOświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie ewakuacyjne oświetlenie zapasowe. Oprawy awaryjne mają za zadanie oświetlenia drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej i strefy wysokiego ryzyka. Najpopularniejszym rozwiązaniem są oprawy ewakuacyjne LED, które mogą pracować w systemie autotestu, centralnego monitoringu lub być połączone z centralną baterią. Wybór zależy od przeznaczenia obiektu, gdzie ma być zamontowane oświetlenie ewakuacyjne. Aby odpowiednio zaznaczyć drogę ewakuacyjną, należy zamontować oprawy kierunkowe, które za pomocą podświetlonych piktogramów pokazują drogę do wyjścia ewakuacyjnego i ułatwiają sprawną ewakuację.

Gwarancja bezpieczeństwa, czyli pomiary oświetlenia

Żeby mieć pewność, że wybrane oprawy awaryjne posiadają odpowiednie parametry i spełniają postanowienia normy, należy przeprowadzić pomiar oświetlenia awaryjnegoPomiary należy wykonywać co 5 lat. Pomiary natężenia światła wykonuje się przy pomocy luksomierza. Istotne jest, aby sprawdzili to specjaliści dysponujący uprawnieniami(świadectwa kwalifikacji SEP) i wzorcowanymi przyrządami pomiarowymi. Firma Syngea zapewnia kadrę przeszkolonych zawodowców, którzy przy pomocy odpowiedniego sprzętu wykonają pomiary oświetlenia podstawowego i awaryjnego w takich miejscach jak: stanowisko pracy, drogi ewakuacyjne, pomieszczenia techniczne, toalety, magazyny, garaże i inne. Nasi profesjonaliści stworzą odpowiedni protokół oraz rysunki z siatką punktów pomiarowych. Oprócz powyższej usługi firma oferuje czynności, takie jak:

  • kontrola poprawności podłączenia sieci,
  • załączenie systemu,
  • kontrola poprawności podłączenia magistrali,
  • kontrola obecności potencjalnych zwarć na magistrali,
  • programowanie systemu oraz opraw i obwodów oświetlenia awaryjnego,
  • kontrola poprawności podłączenia baterii i ładowania akumulatorów,
  • test pracy systemu z sieci oraz z baterii,
  • kontrola czasu pracy podtrzymania z baterii,
  • weryfikacja pracy opraw oświetlenia.

Kompleksowa obsługa – zespół Syngea

Firma składa się z trzech działów, które są w nieustannej współpracy. Wszystko zaczyna się w dziale projektowym, gdzie pracownicy uzgadniają optymalne rozwiązanie, zapewniając maksimum bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że każdy projekt jest tworzony według obwiązujących norm i jest zaopiniowany przez rzeczoznawcę ppoż. Następnie doświadczeni pracownicy działu wykonawczego realizują każdy projekt. Na bieżąco koordynują pracę i rozwiązują ewentualne problemy. Dział serwisowy zawsze służy pomocą przy przeglądach i kontroli zamontowanych urządzeń. Zapraszamy do współpracy!