Modernizacja oświetlenia awaryjnego

Zdarza się, że obecne w budynku oświetlenie awaryjne musi zostać poddane modernizacji w taki sposób, aby spełniało aktualne wymagania, jakie określają przepisy lub wytyczne z ekspertyzy pożarowej. Konieczność przeprowadzenia zmian zalecają strażacy PSP podczas kontroli, audyty ubezpieczeniowe, serwisanci systemu(po przeglądzie lub nowi najemcy). W ramach naszej działalności zajmujemy się modernizacją oświetlenia dla klientów Warszawy i całego województwa mazowieckiego. W tym celu dokonujemy przeglądu oświetlenia awaryjnego oraz wdrażamy odpowiednie pomiary, na podstawie których tworzymy projekt oprawy oświetleniowej, dopasowanej do potrzeb klienta i norm technicznych obowiązujących w budynku.

parking


Modernizacja systemu przebiega następująco:

 • kontakt telefoniczny, mailowy albo poprzez formularz na stronie,
 • wizja lokalna i weryfikacja dokumentacji,
 • projektowanie oświetlenia awaryjnego — opracowanie koncepcji oraz rozwiązań technicznych indywidualnie dopasowanych do potrzeb,
 • podpisanie umowy,
 • opracowanie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą PPOŻ,
 • montaż elementów nowego systemu oświetlenia awaryjnego,
 • uruchomienie systemu, niezbędne testy i pomiary,
 • serwis powykonawczy i konserwacje systemu,
 • przeglądy gwarancyjne co najmniej raz w roku.

 

Dlaczego modernizacja oświetlenia awaryjnego jest tak istotna?

Oświetlenie awaryjne jest obowiązkowym elementem instalacji w obiektach, w których nawet chwilowa awaria zasilania mogłaby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia, zagrożenie dla środowiska naturalnego albo poważne straty materialne. Oznacza to, że wykryta podczas przeglądu nieprawidłowość musi być natychmiast usunięta. Sprawne działanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego znacznie zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku i umożliwia szybkie opuszczenie obiektu w sytuacji zagrożenia, m.in.: wybuchu pożaru. Aby mieć gwarancję poprawnie przeprowadzonych prac modernizacyjnych, ich wykonanie należy zlecić profesjonalistom z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli więc planujesz modernizację oświetlenia w województwie mazowieckim, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę w trakcie projektowania oświetlenia awaryjnego?

Podczas projektowania oświetlenia awaryjnego w Warszawie i całej Polsce, należy wziąć pod uwagę przepisy i normy wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tylko trzymając się odpowiednich wytycznych, można mieć pewność co do bezawaryjnego działania systemu. Aby w trakcie jego modernizacji podejmować działania zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami, należy:

 • uzgodnić projekt z rzeczoznawcą specjalizującym się w zabezpieczeniach PPOŻ,
 • zaopatrzyć obiekt w aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego. Rysunki muszą identyfikować wszystkie oprawy awaryjne, ale też główne komponenty;
 • jeżeli do czynienia mamy z centralną baterią instalacji, przewody oraz mocowania muszą być ognioodporne,
 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego wynosi 1 godzinę,
 • w przypadku opraw z własnym źródłem zasilania należy wyposażyć je w wewnętrzny układ testujący, aby móc przetestować działanie oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania,
 • w przepisach zawarto także wartości natężenia światła w poszczególnych strefach, w tym wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej.

Podczas projektowaniu i montażu oświetlenia awaryjnego, należy uwzględnić wytyczne dotyczące widoczności znaków, ich rozmieszczenia oraz liczby w danym pomieszczeniu. Aby system oświetleniowy był zgodny z normami PN-EN 50172:2005 oraz PN-EN 1838:2005, należy jego modernizację i projektowanie powierzyć profesjonalistom. Zapraszamy do kontaktu!

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane