LOADING...

Modernizacja oświetlenia awaryjnego

Modernizacja i projektowanie oświetlenia awaryjnego

Zdarza się, że obecne w budynku oświetlenie awaryjne musi zostać poddane modernizacji w taki sposób, aby spełniało aktualne wymagania, jakie określają przepisy lub wytyczne z ekspertyzy pożarowej. Modernizacje zalecają strażacy PSP podczas kontroli, audyty ubezpieczeniowe, serwisanci systemu(po przeglądzie lub nowi najemcy).

Modernizacja systemu przebiega następująco:

 • kontakt telefoniczny, mailowy albo poprzez formularz na stronie,
 • wizja lokalna i weryfikacja dokumentacji,
 • projektowanie oświetlenia awaryjnego — opracowanie koncepcji oraz rozwiązań technicznych indywidualnie dopasowanych do potrzeb,
 • podpisanie umowy,
 • opracowanie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą PPOŻ,
 • montaż elementów nowego systemu oświetlenia awaryjnego,
 • uruchomienie systemu, niezbędne testy i pomiary,
 • serwis powykonawczy i konserwacje systemu,
 • przeglądy gwarancyjne co najmniej raz w roku.

Profesjonalna modernizacja oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne jest obowiązkowym elementem instalacji w obiektach, w których nawet chwilowa awaria zasilania mogłaby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia, zagrożenie dla środowiska naturalnego albo poważne straty materialne. Oznacza to, że wykryta podczas przeglądu nieprawidłowość musi być natychmiast usunięta. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę w trakcie projektowania?

Projektowanie oświetlenia awaryjnego: kryteria

Przepisy precyzyjnie regulują to, jak powinno być zaprojektowane oświetlenie awaryjne. Aby w trakcie jego modernizacji podejmować działania zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami, należy:

 • uzgodnić projekt z rzeczoznawcą specjalizującym się w zabezpieczeniach PPOŻ,
 • zaopatrzyć obiekt w aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego. Rysunki muszą identyfikować wszystkie oprawy awaryjne, ale też główne komponenty;
 • jeżeli do czynienia mamy z centralną baterią instalacji, przewody oraz mocowania muszą być ognioodporne,
 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego wynosi 1 godzinę,
 • w przypadku opraw z własnym źródłem zasilania należy wyposażyć je w wewnętrzny układ testujący, aby móc przetestować działanie oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania,
 • w przepisach zawarto także wartości natężenia światła w poszczególnych strefach, w tym wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej.

Aby system oświetlenia awaryjnego był zgodny z normami PN-EN 50172:2005 oraz PN-EN 1838:2005, należy jego modernizację i projektowanie powierzyć profesjonalistom. Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy